Harold Knebel Habitat bewerkt

Harold

De wereld kampt met een huisvestingscrisis. Uit cijfers van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat er een miljard(!) mensen in sloppen wonen. En de oprukkende verstedelijking maakt het probleem iedere dag groter. Elke week komen er een miljoen mensen bij in de stedelijke gebieden. Velen van hen trekken uit bittere noodzaak naar de stad. Zonder geld en zonder werk komen zij terecht in een van de vele sloppenwijken.

Mensen die in krotten leven, leven in angst. Angst voor de gezondheid en veiligheid van hun kinderen. Angst voor regen, natuurrampen, diefstal en angst om uit hun (vaak illegale) onderkomen te worden gezet. Zij missen de rust van een gezonde, veilige leefruimte. “Een degelijk huis is geen wens, het is een mensenrecht”, zo wijst oud-president en huidig Habitat-ambassadeur Jimmy Carter op de universele verklaring van de rechten van de mens (VN, 1948). De zekerheid van een solide dak boven je hoofd, stevige muren en schoon drinkwater – daar heeft iedereen recht op.

Habitat for Humanity ondersteunt daarom mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een beter bestaan kunnen opbouwen. Habitat verstrekt hiervoor een lening zonder winstoogmerk die de eigenaren via een maandelijkse aflossing terugbetalen. Hiervan worden weer nieuwe huizen gebouwd. Zo kan Habitat steeds meer mensen ondersteunen om zelfstandig hun leefruimte te verbeteren.

Harold Knebel is 9 jaar lang bestuurslid geweest van Habitat for Humanity Nederland. Bij zijn afscheid hoorde dan ook een passend cadeau. De foto die voor dit schilderij is gebruikt is gemaakt in 2003, tijdens zijn eerste bouwreis naar Guatemala.